Verloop van een coachingstraject


Gratis kennismakingsgesprek

Het gratis kennismakingsgesprek gebeurt online of telefonisch. Ik luister naar waar de problemen en uitdagingen zitten en bekijk of je door mij geholpen kan worden. Wanneer we beiden voelen dat het goed zit maken we een afspraak voor een intakegesprek. Ik stuur je een mail met het intakeformulier om de situatie beter in kaart te brengen.


Het intakegesprek

Een coaching start steeds met een intakegesprek. Hier overlopen we het intakeformulier. Zo krijg ik een helder beeld van de situatie. We bespreken samen de uitdagingen, doelen en verwachtingen, zodat we een gepersonaliseerd 'groeiplan' kunnen opstellen.

Dit gesprek duurt ongeveer 60 minuten.


Reeks coachingsessies

De eigenlijke coachingsessies zijn gebaseerd op je gepersonaliseerde groeiplan. Daarin hebben we opgenomen waaraan we werken en wanneer. Hierdoor hebben we een goede houvast om jouw groei te monitoren en te evalueren hoe vaak en hoe lang je sessies nodig zijn. 

Bij kind- en oudercoaching is een terugkoppeling naar de ouders erg belangrijk. We plannen daarom een tussentijdse evaluatiegesprek na 3 à 4 sessies. Tijdens de sessies mogen ouders, indien nodig, aanwezig blijven. Tenzij het kind of de jongere aangeeft de sessies liever alleen te doen.


Afrondingsgesprek

Bij kind- en oudercoaching ronden we de laatste sessie af met het overlopen wat er tijdens de sessies aan bod is gekomen en welke evolutie er merkbaar is. Er worden tips meegegeven die jullie later nog kunnen toepassen.

Bij individuele coaching wordt er in deze laatste sessie grondig overlopen welke handvaten helpend zijn geweest. De gemaakte hulpmiddelen worden met je meegegeven zodat je deze in de toekomst verder kan gebruiken.

Disclamer en privacy